Loading...

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Lipon Productions
legal@lipon.pro
https://lipon.pro/
Y-tunnus: 3150109-4

Vaikka sivusto toimiikin täysin ilman käyttäjien rekisteröitymistä, otamme silti tietoturvan vakavasti ja pyrimme mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen sen kanssa.

2. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisterinpitäjä kerää käyttäjistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

2.1 Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, tarkistetaan ne automatisoidun Akismet anti-spam -roskapostiestopalvelun avulla. Tämä sisältää kommentoijan IP-osoitteen, verkkoselaimen, verkko-osoitteen sekä ne tiedot, jotka kommentoija on syöttänyt itse kommenttiin (nimimerkki, sähköpostiosoite ja kommentti).

Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/ .

2.2 Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomakkeeseen täytettyjä tietoja (nimi, sähköpostiosoite) liitetään mukaan yhteydenottopyyntöön, joka tallennetaan mahdollista kysymykseen vastaamista varten. Sähköpostiosoite on valinnainen. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun yhteydenoton vaatima asiakaspalvelu vaatii. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. Tietoja ei missään vaiheessa käytetä markkinointitarkoituksiin.

2.3 Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Mikäli käyttäjä ei halua, että evästeitä asennetaan koneelle, voi hän helposti estää sen oman selaimensa sivukohtaisista asetuksista. Tästä saat lisää tietoa oman selaimen ohjeista.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kirjautuessasi sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä viikossa.

2.4 Sähköpostilistat

Jos päätät liittyä uutiskirjeen tilaajaksi, täyttämäsi tiedot (sähköpostiosoite) kerätään postituslistan palveluntarjoajan (sendinblue) ylläpitämään tietokantaan, johon ainoastaan tämän sivuston ylläpitäjällä on pääsy. Postituslistan tietoja säilytetään niin kauan, kunnes uutiskirjeen tilaaja poistaa itsensä listalta tai pyytää kirjallisesti tietojensa poistamista.

Sähköpostilistalle liittyneiden tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle taholle.

3. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Käyttäjällä on mahdollisuus olla ottamatta käyttöön kaikkia evästeitä, mutta tämä voi vaikuttaa sivuston sisällön käytettävyyteen tai luettavuuteen.

4. Kenelle jaamme tietosi

Sivuston tietojärjestelmiin on pääsy ainoastaan sivuston ylläpidolla, ei kenelläkään ulkopuoleisella taholla.

Sivusto jakaa kävijätietojaan Google Analytics -palvelun kanssa, seuratakseen kävijöiden määrää sekä kävijöiden käyttäytymistä sivustolla. Tämä kaikki tehdään, jotta käyttäjien kokemus tulevaisuudessa olisi paras mahdollinen. Google Analytics -tietosuojakäytäntöihin voitte tutustua Googlen sivujen kautta. Google Analytics säilyttää dataa 26 kuukautta, jonka jälkeen ne poistuvan. Google Analytics dataa ei koskaan luovuteta mainonta- tai markkinointitarkoituksissa eteenpäin.

Tietoja voidaan myös poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

Sivustolla on otettu käyttöön anonyymin IP-osoitteen jakamisen Google Analytics -palveluun. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että IP-osoitteen loppuosa jätetään huomiotta ja tarkkaa käyttäjätietoa ei tallenneta.

5. Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

6. Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

6.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

6.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

6.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

6.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

7. Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Tietomurron sattuessa kaikkiin murron kohteena oleviin käyttäjiin tullaan olemaan välittömästi yhteydessä ja kehoitetaan tarkistamaan omat käyttäjätiedot sekä ryhtymään jatkotoimenpiteisiin.

8. Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Sivuston ylläpitäjä ei vastaanota henkilötietoja keneltäkään kolmannelta taholta.

9. Oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Sivuston ylläpitäjällä on oikeus muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta jos lain, asetuksen tai tietosuojakäytäntöjen muutos niin vaatii. Tarkoituksena on kuitenkin, että vierailijan kokemus sivustosta pysyy parhaana mahdollisena, jolloin myös tietosuojakäytäntöjä pyritään pitämään parhaalla tasolla.

10. Yhteydenotto ja kysymykset

Tarvittaessa käyttäjien yksityisyyteen liittyvissä kysymyksissä voi sivuston ylläpitoa lähestyä sähköpostilla osoitteeseen legal@lipon.pro.

Tätä tietosuojakäytäntöjen yhteenvetoa on päivitetty viimeksi 11.12.2021